رابطه مقادیر فولات ویتامین ب و هموسیستئین تام پلاسما با هیپر متیلاسیون ژن رتینوئیک اسید رسپتور

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

رابطه مقادیر فولات ویتامین ب و هموسیستئین تام پلاسما با هیپر متیلاسیون ژن رتینوئیک اسید رسپتور

Attachments:
Download this file (maghale1.pdf)دانلود مقاله از مجله تخصصی اپیدمیولوژی 1388[رابطه مقادیر فولات ویتامین ب و هموسیستئین تام پلاسما با هیپر متیلاسیون ژن رتینوئیک اسید رسپتور]396 Kb
 

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com