درباره مرتضی عطری

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

alt

 

تحصیلات ابتدایی را در دبستان دقیقی و دوره متوسطه را در دبیرستان فیروز بهرام گذرانده ام در آزمایش کنکور در رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران و پزشکی دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم .

پزشکی دانشگاه اصفهان را انتخاب کردم و دوران رزیدنتی را در رشته جراحی انسیتو سرطان دانشگاه تهران به پایان رساندم سپس به مدت دو سال بعد از اخذ جراحی عمومی در بخش جراحی انسیتو سرطان خدمت کردم.

سربازی را در سپاه بهداشت در استان کردستان به پایان رساندم و در بازگشت با سمت استادیار جراحی در دانشگاه تهران برای خدمت در انسیتو سرطان استخدام شدم بعد از یک سال کار در مسابقه بورسیه رشته جراحی سرطان کشور ژاپن نفر اول شدم و در مرکز ملی سرطان توکیو دوران فلوشیپ جراحی سرطان را به اتمام رساندم از آنجا عازم امریکا شده و مدتی در نیویورک در بیمارستان مموریال آموزش دیدم و سپس به ایران بازگشتم و در آموزش و تحقیق در انسیتو سرطان ادامه دادم در سال هزارو سیصدو شصت و دو به سمت ریاست بخش جراحی انسیتو سرطان منسوب شدم .

همزمان مدت دوسال ریاست انسیتو سرطان را عهده دار بودم در طول خدمت دو جلد کتاب و دهها مقاله به زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رساندم که در سایتهای معتبر و مجلات جهانی انتشار یافته است.

در حال حاضر بعد از بازنشستگی از دانشگاه در بیمارستان دی و بهمن مشغول خدمت به هم میهنان هستم

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 21 فروردین 1390 ساعت 07:37  

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com