رابطه مقادیر پلاسمایی فولات کوبالامین و هموسیستئین...

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

رابطه مقادیر پلاسمایی فولات  کوبالامین و هموسیستئین تان پلاسما با هیپرمتیلاسیون ژن گیرنده استروژن -آلفا در مبتلایان به سرطان پستان

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سال سوم شماره 4 زمستان 1387 صفحات 39-48

Attachments:
Download this file (nsft.ir-v3n4p39.pdf)دانلود مقاله[رابطه مقادیر پلاسمایی فولات کوبالامین و هموسیستئین تان پلاسما با هیپرمتیلاسیون ژن گیرنده استروژن -آلفا در مبتلایان به سرطان پستان]362 Kb
 

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com