ایجاد PDF ایمیل چاپ

اینجانب 25 ساله مجرد با توجه به سوابق خانوادگی که مادرم در سن 49 سالگی دچار کنسر پستان شده بنده به مدت چند وقت در پستان چپ توده ای لمس می کنم جواب سونوگرافی در پستان چپ یک توده سولاید واکوزن با اکوی هتروزن و حدود تقریبا نامشخص در قسمت میانی در ساعت 12 نم

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14635

پاسخ

برای اطمینان پیشنهاد می کنم در یکی از مراکز سونوگرافی باتجربه از توده پستان شما سونوگرافی و نمونه برداری شود

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com