ایجاد PDF ایمیل چاپ

اینجانب اسفند 87 یک توده 4 کیلویی چربی داشتم و عمل جراحی انجام دادم اما متاسفانه دوباره توده رشد کرده و حدود 1 کیلو شده از شما تقاضا دادم بدون عمل جراحی می شود راهی برای درمان باشد

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14447

پاسخ

درمان توده چربی شما راهی بجز جراحی ندارد احتمالا بیماری شما

liposarcoma

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com