ایجاد PDF ایمیل چاپ

متاسفانه پدرم دچار متاستاز پروستات شده است دکتر برای او پرتو درمانی بعضی قسمتهای درگیر را انجام داده و آمپول دیفراملین را هر ماه و زومتا را هر دوماه تجویز کرده و گفته دیگر نمی شود کاری کرد

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14250

پاسخ

سرطان پروستات بطور معمول توسط جراحان دستگاه ادراری درمان می شود در مراحل ابتدائی جراحی در صورت پیشرفته بودن هورمون درمانی و گاهی برداشتن بیضه ها پیشنهاد می شود با یک متخصص شیمی درمانی مشورت کنید

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com