ایجاد PDF ایمیل چاپ

می خواستم در مورد پاپیلومای سینه درمردان اطلاعتاتی بدست بیاورم

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
13735

پاسخ

پاپیلوم پستان در مردان بسیار نادر است و موجب ترشح از نوک سینه می شود در چنین صورتی لازم است منطقه ضایعه برداشته شود و از نظر بدخیمی هم بررسی شود

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com