ایجاد PDF ایمیل چاپ

من خانمی 43 ساله هستم دوفرزند دارم با زایمان طبیعی و فرزندان خود را حداگثر تا 4ماه شیر دادم طی مشکل من چک هرساله پس از مامو گرافی و سونوگرافی مشخص گردید که در هر دو پستان کیست وجود دارد بیشتر اینستکه که قبل از پریود سینه هایم بسیار دردناک می شوند و گاهی

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14176

پاسخ

شرح حال جنابعالی گویای تغییرات هورمونی است نگران کننده نیست

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com