ایجاد PDF ایمیل چاپ

با سپاس از زحمتتان من دختری هستم 24 ساله شما 4 ماه پیش عمل کردید طبق جواب پاتوبیولوژی توده فیبرو دونام بود اما من بعضی اوقات خیلی درد دارم می خواستم دلیلش را بدونم

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14288

پاسخ

دردهای سینه ها در خانم جوان مربوط به تغییرات هورمونی است و نگران نباشید

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com