ایجاد PDF ایمیل چاپ

خواهشمندم در خصوص پاژه پستان توضیحاتی ارائه دهید

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14333

پاسخ

بطور معمول بیماری پاژت یا پاژه پستان بصورت ضایعه ای در قسمت قهوه ای و نوک پستان شروع می شود علائم اولیه خارش و پوسته پوسته شدن یکطرفه است که بااگزوما اشتباه می شود.تفاوت آن با اگزوما یکطرفه بودن آن است

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com