ایجاد PDF ایمیل چاپ

من یکی از مریضانتان هستم شش ماه پیش بیوبسی انجام داده ام و به تازگی پیش شما معاینه شده ام که نتیجه اش موفقیت آمیز بود حالا سوال من این است آیا من می توانم قرص جلوگیری یاسمین استفاده کنم ؟

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
13929

پاسخ

 

اسفتاده از قرص یاسمین برای مدت شش ماه اشکالی ندارد تا مجددا مورد معاینه قرار گیرید

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com