ایجاد PDF ایمیل چاپ

من دوهفته قبل از قائدگی ام سینه سمت چپم کنار سینم زیر بقلم به شدت درد می گیره می خواستم بدونم چیزه مهمی است؟

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
14757

پاسخ

دردهای سینه 90درصد موارد مربوط به تغییرات عادت ماهانه است میتوانید از مسکن استفاده کنید جای نگرانی نیست

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com