ایجاد PDF ایمیل چاپ

دوست من سال 85 عمل جراحی پستان انجام داد و توده از پستان راست او خارج شد سال گذشته متاستاز کبد و استخوان بازو و ران داشت و 12 جلسه شیمی درمانی انجام داد آیا بعد از این دوره درمان بازهم امکان عود سرطان وجود دارد و اگر وجود دارد در چه قسمتهایی از بدن ؟ همچ

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
17503

پاسخ

سرطان پستان در هرزمانی بعد از درمان امکان عود و یا متاستاز در جاهای دیگر بدن وجود دارد لذا پیگیری مداوم بیماری توسط پزشکان معالج توصیه می شود

متاستاز بستگی به محل و عضو گیرنده دارد

مجموعه

web designer &master:morteza shafiei

email:m.shafiei@yahoo.com