ایجاد PDF ایمیل چاپ

دردهایی که در قسمت سینه هستند به هرگونه که باشند مربوط به سرطان سینه اند حتی سوزش و دردهای خیلی کم ؟و عوارض این بیماری چگونه می توان تشخیص داد؟

نویسنده:
دکتر مرتضی عطری
بازدیدها:
9067

پاسخ

دردسینه مربوط به سرطان نیست

مجموعه

سوالات متداول